In stilte herdenken

In 2008 schreven Jan en Miranda van de Mortel het boek In stilte herdenken; De verhalen achter de namen op het Zeilbergse oorlogsmonument. Op dit monument staan de namen vermeld van de dorpsgenoten* die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen, in Zeilberg (gemeente Deurne) zelf of in den vreemde. In de daaropvolgende jaren stond steeds een van die verhalen centraal tijdens de dodenherdenking in Zeilberg. Als afsluiting werd in 2022 deze gedachte voorgelezen.

 

*De plaquette met de namen van in Zeilberg gesneuvelde Engelse soldaten is pas in 2010 onthuld. Om die reden zijn deze slachtoffers niet opgenomen in het herdenkingsboek.